MACPI State Capture: Czech Republic 2017


Toto je zcela anonymní dotazník. Vaše odpovědi nebudou mít specifický osobní identifikátor a budou použity výhradně ke kvantitativní statistické analýze.

Zajetí státu je fenomén, který se týká hlavně států střední a východní Evropy a dalších postkomunistických zemí. Centrum pro studium demokracie v současné době vyvíjí nový způsob kvantitativního a kvalitativního porovnání různých aspektů zajejí státu. Dlouhodobým cílem je vytvoření komprehensivního způsobu měření jednotlivých indikátorů zajetí státu.

Kvůli povaze samotného fenoménu je možné jeho přítomnost měřit hlavně nepřímo, zkoumáním jeho dopadů. Tyto dopady se projevují zhoršováním regulatorních mechanismů státu a jeho institucí. Odhady expertů z různých zemí Evropy nám pomohou definovat metodologický rámec pro náš výzkum fenoménu zajetí státu.

Vaše odpovědi na předložené otázky pochopitelně zůstanou anonymizované a budou užity pouze ve statistickém agregátu. Spektrum institucí, u kterých se fenomén zajetí státu obejvuje, je velice široké; vyberte, prosím, ty instituce, u kterých jste schopni přítomnost fenoménu expertně posoudit.

Průzkum obsahuje 22 otázek.