Завършили сте 0% от този въпросник
Внимание: изпълнението на JavaScript е деактивирано във вашия браузър или за този уеб сайт. Възможно е да не можете да отговорите на всички въпроси в тази анкета. Потвърдете параметрите на браузъра си.

Многообразие на работното място и управление на многообразието

Добре дошли в проучването относно управлението на многообразието на работното място!

Проучването е съвместната инициатива на Лидл България ЕООД енд КоХюлет Пакард Ентърпрайз Глобъл Деливъри Център България, Шел България ЕАД и Центъра за изследване на демокрацията и има за цел да събере информация за осведомеността, ангажираността и нагласите на бизнеса в България по темата за многообразието, равенството и приобщаването на работното място.

Вашето участие ще ни помогне да разберем какво би насърчило бизнеса в България да прилага политики и мерки за управление на многообразието, което от своя страна ще ни позволи да разработим и предложим на компаниите инициативи и практики, съобразени с техните нужди.

Попълването на анкетата отнема около 10 минути. Проучването е анонимно, не събира лични данни за респондентите и не записва технически данни, които позволяват тяхното идентифициране. Резултатите ще бъдат използвани само в обобщен вид, без да бъдат цитирани конкретните отговори на респондентите.

Благодарим Ви, че отделихте време да участвате в проучването!

There are 16 questions in this survey.